ArtInBase.com - Artist In Our Database

Hồng Nhung

Hồng NhungCountry: Vietnam
Genre: vietnamese pop female singer sensitive memories
Lyrics: Hồng Nhung lyrics

Biography

Hồng Nhung (Lê Hồng Nhung) is a Vietnamese singer. She is known for her performance of composer Trịnh Công Sơn songs.

Lê Hồng Nhung was born on March 15, 1970 in Hanoi. At the age of 10, she was admitted to the vocal class of the Hanoi Youth Culture House. In 1981, she started recording with Radio the Voice of Vietnam. She became known as a promising young singer with songs Nhớ về Hà Nội and Papa, a Vietnamese cover of the Myo song.

In 1991, Hồng Nhung moved to Ho Chi Minh City. She met composer Trịnh Công Sơn in 1992 and began to perform his songs with a new style, creating a wave in Vietnamese music. Hồng Nhung has a nickname, Bống, and Trịnh Công Sơn dedicated 3 songs Bống Bồng ơi, Bống không là Bống, Thuở Bống là Người to her.

Hồng Nhung is living in Ho Chi Minh City.

Discography

* Tiếng hát Hồng Nhung (1988) * Bống Bồng ơi (1993) * Chợt nghe em hát (1994) * Hồng Nhung Vol. 1: Đoản khúc thu Hà Nội (1997) * Hồng Nhung và Những bài hát Top ten * Bài hát ru cho anh * Ru tình (2000) * Cháu vẽ ông mặt trời * Ngày không mưa (2002) * Thưở Bống là Người (2002) * Một ngày mới (2003) * Khu vườn yên tĩnh (2004) * Nợ (2006) with singer Thanh Lam * Như cánh vạc bay (2006)

Similar artist: Trần Thu Hà Thanh Lam Mỹ Linh Quang Dũng Bằng Kiều

Pictures

HongNhung7
LINK:

HTML for Blogs and Web pages:

FORUM code SMALL:

FORUM code BIG:

HongNhung2
HTML for Blogs and Web pages:

FORUM code SMALL:

FORUM code BIG:

HongNhung6
HTML for Blogs and Web pages:

FORUM code SMALL:

FORUM code BIG:

HongNhung8
HTML for Blogs and Web pages:

FORUM code SMALL:

FORUM code BIG:

HongNhung3
HTML for Blogs and Web pages:

FORUM code SMALL:

FORUM code BIG:

HongNhung5
HTML for Blogs and Web pages:

FORUM code SMALL:

FORUM code BIG:

HongNhung9
HTML for Blogs and Web pages:

FORUM code SMALL:

FORUM code BIG:Random Artist

  • Jodeci
  • Tajai
  • Park
  • Brendan James
  • Os Patrões
  • Min Sun Ye
  • Fear Factory
  • Judd And Maggie
  • Verse

Quick Menu